NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Konferens i Malmö den 14-15 oktober


dsc_6302.jpg

Under hösten och våren har ett flertal studier genomförts inom ramen för

forskningsprogrammet.

Under konferensen i Malmö kommer vi att presentera och diskutera resultat från dessa.

Syftet med konferensen är att informera om forskningsarbetet och

involvera deltagarna för att få impulser inför det fortsatta arbetet.

Ta tillfället i akt att utbyta erfarenheter med deltagande forskare och kommunföreträdare.

Välkommen till två intensiva, inspirerande och givande dagar på Malmö Live,

Malmös nya mötesplats i närheten av Centralstationen.

----------------------------------------------------------------------


pdf.png Konferensprogram Malmö 2015

----------------------------------------------------------------------

Program den 14 oktober

12.00 Ankomst och lunch på Clarion Hotel & Congress Malmö Live

13.00 Välkommen!

13.30 Presentation av genomförda studier

14.30 Kaffe

15.00 Presentation av genomförda studier forts.

16.30 Presentation av planerade studier

17.30 Samling för gemensam aktivitet

19.00 Malmö stad bjuder in och står som värd för middag i Rådhuset

Program den 15 oktober

08.30 Styrning av storstäder – nationella och internationella utblickar

Medverkande: Jan Sturesson och programmets forskare

10.00 Kaffe

10.15 Workshops inför fortsatt arbete med studierna

11.15 Avslutande summering och aktiviteter framåt

12.00 Lunch

13.00 Hemresa

Välkommen till

Nationella kommunforskningsprogrammets

årliga konferens i Malmö den 14–15 oktober!

Målgrupp: Politiker och ledande tjänstemän i alla deltagande kommuner.

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live,

Dag Hammarskjölds Torg 2, Tel: 040-20 75 00,

www.malmolive.se

Tid: Från kl. 12.00 den 14 okt till kl. 13.00 den 15 okt.

Avgift: 2 200 kr (inkl moms) per deltagare.

OBS! Kost och logi den 14-15 okt ingår.

Anmälan: Maila till viveka.nilsson(a)kfi.se eller ring 031-786 59 00.

Vid behov av specialkost, vänligen meddela detta i samband med anmälan.

Sista anmälningsdag är den 10 sept 2015.

OBS! Anmälan är bindande.

För mer information vänligen kontakta

Viveka Nilsson

Administrationsansvarig

Kommunforskning i Västsverige (KFi)

    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se