NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Natkom del 2 - 2014-2016

Nationella kommunforskningsprogrammet del 2

Ett nytt nationellt kommunalt
forskningsprogram:


pdf.png Resursanpassning och verksamhetsutveckling

- Kommunala verksamheter under kraftigt omvandlingstryck


Behov av forskning och idé till ett nytt forskningsprogram


Det är angeläget att studera hur olika kommuner
agerar och kommer att agera för att anpassa
verksamheten till de förändrade villkor som
kommer att gälla under de kommande decennierna.

Det är betydande anpassningar som krävs, och det
kommer rimligtvis finnas behov av en omställningsperiod. Den forskningsmässiga fokusen är på vilka idéerna är för verksamhetsutveckling och hur dessa idéer tar sig uttryck i förändrade praktiker.

Kunskapsläget avseende vilka uttryck en kommunal respons på dessa utmaningar kan ta sig och vilka effekter de ger är fragmenterad och bristfällig.


_02_dsc_0164_fixad.jpg


    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se