NATIONELLA
 KOMMUNFORSKNINGSPROGRAMMET


Startsida Forskningsprogram Medverkande Aktiviteter Publikationer Kontakt

Rapporter

I studiens rapportserie publiceras löpande studier och framkomna resultat inom forskningsprogrammet.

Rapporterna från forskningsprogrammet finns som
pdf.png PDF-fil - klicka på respektive papport nedan.

----------------------------------------------------------

pdf.png 41. Roland Almquist, Pierre Donatella, Viveka Nilsson,
Ulf Ramberg och Johan Wänström (2017).
Resursanpassning och utveckling av kommunal verksamhet.
- sammanfattning och slutord från det andra 
Nationella kommunforskningsprogrammet.

ISBN: 978-91-87454-49-3

pdf.png 40. Mikael Hellström och Ulf Ramberg (2017).
Är ni beredda?
Kommunal omvärldsbevakning och
förmågan att göra något av den.

ISBN: 978-91-87454-48-6


pdf.png 39. Johan Wänström (2017).
En stark regionalmakt?
Kommunstorlekens betydelse för förväntningarna på och erfarenheterna av det regionala utvecklingsarbetet.

ISBN: 978-91-87454-47-9


pdf.png 38. Hans Knutsson och Anna Thomasson (2017).
Utveckling genom lärande upphandling.
Intermediärens roll i upphandling av komplexa välfärdstjänster.

ISBN: 978-91-87454-46-2


pdf.png 37. Pierre Donatella (2017).
Går det att lita på kommunernas redovisning?
En sammanfattning av studier om styrning och manipulation.
ISBN: 9
78-91-87454-45-5


pdf.png 36. Pierre Donatella, Mattias Haraldsson
och Torbjörn Tagesson (2017).
Mer pengar, bättre revision? En studie av om kvaliteten på yrkesrevisionen påverkas av erhållna resurser.
ISBN: 9
78-91-87454-44-8


pdf.png 35. Viveka Nilsson (2016).
Hållbar kommun. -Om kommuners arbete med social hållbarhet.
ISBN: 978-91-87454-43-1


pdf.png 34. Ulf Johanson och Roland Almqvist (2016).
Ramverk för analys av kommunal verksamhetsstyrning. 

ISBN: 978-91-87454-42-4


pdf.png 33. Sara Brorström Anders Parment (2016).
Är urbanisering och tillväxt nödvändiga?
-För attraktiva platsvarumärken i en kommunal kontext. 

ISBN: 978-91-87454-36-3


pdf.png 32. Viveka Nilsson (2016).
Kontinuitet och förändring inom äldreomsorgen.

ISBN: 978-91-87454-36-3


pdf.png 31. Mikael Hellström och Ulf Ramberg (2016).
När befolkningen ökar och förändras. 
Stora städers kapacitetsutmaningar och styrning för att möta dem.
ISBN: 978-91-87454-37-0


pdf.png 30. Emma Ek Österberg och Rolf Solli (2016).
Den kommunala revisionens nytta och roll. - Svaret är 64.

ISBN: 978-91-87454-34-9


pdf.png 29. Johan Berlin, Christian Jensen, Mikael Löfström och Viveka Nilsson (2016).
Chefers strategier för att implementera samverkan.

ISBN: 978-91-87454-33-2


pdf.png 28. Hans Knutsson och Anna Thomasson (2015).
Lär sig kommunerna av konkurrenterna?

ISBN: 978-91-87454-30-1


pdf.png 27. Viveka Nilsson (2015).
Förändringsbenägenhet och framförhållning.
- 24 äldreomsorgschefer berättar om resursanpassning och verksamhetsutveckling.

ISBN: 978-91-87454-27-1


pdf.png 26. Johan Wänström (2015).
Åtta skolexempel på lokal demokrati?
- Folkomröstningar och politiskt ledarskap i arbetet med att reformera kommunala skolorganisationer.

ISBN: 978-91-87454-25-7

pdf.png 25. Björn Brorström, Pierre Donatella och Johan Wänström (2013). Hur kommuner hanterar besvärligheter.
- Resultat och insikter från det nationella kommunforskningsprogrammet.

ISBN: 978-91-87454-13-4


pdf.png 24. Jonas Fjertorp, Ola Mattisson och Anna Thomasson (2013). Kommunala tillväxtstrategier.
- Mobilisering av aktörer och resurser
ISBN: 978-91-87454-12-7

pdf.png 23. Roland Almqvist och Niklas Wällstedt (2013).
Att styra sig igenom besvärliga situationer.
- Kommunal styrning som tradition, transaktion och relation
ISBN: 978-91-87454-09-7


pdf.png 22. Mikael Hellström, Leif Jonsson, Viveka Nilsson, Ulf Ramberg och Johan Wänström (2013).
Hur organiseras samarbete mellan politiker och tjänstemän?
ISBN: 978-91-87454-08-0


pdf.png 21. Mikael Holmgren Caicedo, Leif Jonsson och Maria Mårtensson (2013).
Förutsättningar för styrning av samverkan.

- En studie om etableringen av ett samverkansinitiativ mellan kommuner och högskola.
ISBN: 978-91-87454-07-3


pdf.png 20. Hans Knutsson (2013).
Hur når en kommun framgång?

ISBN: 978-91-87454-06-6


pdf.png 19. Pierre Donatella (2013).
Stora underskott som blir större.
- reningsbad i kommunsektorn

ISBN: 978-91-87454-05-9

pdf.png 18. Olle Högberg och Jan Wallenberg (2013).
Spänningen mellan styrning och
professionell självständighet.

ISBN: 978-91-87454-04-2

pdf.png 17. Jonas Fjertorp (2013).
Hur påverkas kommunernas ekonomi
av befolkningsförändringar?

ISBN: 978-91-87454-02-8


pdf.png 16. Torbjörn Tagesson, Nicoletta Andersson Glinatsi och Martina Prahl (2013).
Upphandling av sakkunniga yrkesrevisorer.
- vilken påverkan har konkurrensen?

ISBN: 978-91-87454-01-1


pdf.png 15. Johan Wänström (2013).
Demokratisk förankring i skolnedläggningsprocesser.

- Förutsättningar för medborgardialog i en känsloladdad fråga.

ISBN: 978-91-87454-00-4


pdf.png 14. Johan Wänström (2013).
Stabil utveckling.
- Samförstånd kring nya snarare än gamla idéer.

ISBN: 978-91-980639-9-8

pdf.png 13. Anna Cregård, Rolf Solli och Pratik Zapata (2012).
Kris och organisatorisk innovation.
- isländska kommuners agerande.

ISBN: 978-91-980639-3-6


pdf.png 12. Sara Brorström och Rolf Solli (2012).
Framtidens historia.
- En studie av visioner, strategier
och planer i stora svenska städer
.

ISBN: 978-91-980639-2-9

pdf.png 11. Viveka Nilsson (2012).
Framgångsrik kommunal utveckling.
- Mot handlingsorientering

ISBN: 978-91-980639-1-2

pdf.png 10. Pierre Donatella (2012).
När resultatet blev allt för bra.
- Earnings management som lösning

ISBN: 978-91-980022-9-4

pdf.png 9. Johan Wänström, Martin Karlsson och Linda Wänström (2012). Riskfyllda beslut?
- Skolnedläggelsers avtryck i kommunala valresultat

ISBN: 978-91-980022-8-7


pdf.png 8. Viveka Nilsson (2012). Effektivitet som ledord.
-när det handlar om framgångsrik kommunal utveckling

ISBN: 978-91-980022-7-0

pdf.png 7. Jonas Fjertorp, Rolf G Larsson och Ola Mattisson (2012). Kommunal tillväxt. -konsten att hantera lokala förutsättningar

ISBN: 978-91-980022-5-6


pdf.png 6. Viveka Nilsson (2011). Det handlar om framgång.
-kommunala egenskaper för att hantera besvärliga situationer
.

ISBN: 978-91-980022-3-2


pdf.png 5. Björn Brorström och Sara Brorström (2011). 
Krisers innebörd och orsaker

ISBN: 978-91-979052-7-5


pdf.png 4. Sara Brorström (2011). Finanskrisen i backspegeln. Kris eller inte kris?
ISBN: 987-91-979052-6-8


pdf.png 3. Leif Jonsson och Robert Jonsson (2011). Roterande kommunchefskap. Idéer bakom en chefskonstruktion.
ISBN: 987-91-979052-5-1


pdf.png 2. Björn Brorström, Viveka Nilsson, Roland Almqvist, Leif Jonsson och Ulf Ramberg (2010). En referensram för studier av kommuner i förändring.

ISBN: 987-91-978520-9-8

pdf.png 1. Roland Almqvist, Björn Brorström, Leif Jonsson, Stig Montin, Ulf Ramberg (2010). Framgångsrik förändring - ett nationellt kommunforskningsprogram om hantering av förändrade ekonomiska förutsättningar och besvärliga situationer.

ISBN: 978-91-978520-8-1


    Copyright Nationella kommunforskningsprogrammet | natkom.se